Bemutatkozás

Kohár Frida igazságügyi írásszakértő vagyok. Alapvégzettségem egészségtan tanár, melyet a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolán szereztem meg, majd beleszerettem az írásba annak rejtelmeibe és a Rendőrtiszti Főiskolán elvégeztem a kriminalisztikai szakértést, azon belül az írásszakértést és ezzel megkezdtem írásszakértői pályámat.
Mint igazságügyi szakértőre, rám is vonatkozik a 2005. évi XLVII törvény, mely szerint 1§ (2) az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.
A szakértői véleményeket hatóságok, magánszemélyek, ügyvédek felkérése, valamint rendőrség, bíróság megkeresése alapján készítek.

Az írásszakértés a kriminalisztika tudományág alá tartozik. Az írásszakértésen belül az igazságügyi írásszakértés az Igazságügyi Minisztérium listáján is a kriminalisztikai szakértői ágak között szerepel.
Az írás – különösen a kézírás – elterjedésével megjelent az írások utánzása, hamisítása. A hamisítványok kiszűrésének igénye hívta életre a kézírás vizsgálatán és elemzésén alapuló írásszakértői tevékenységet.